Tjänster

Våra tjänster

Vi jobbar och avtalar inom ABK09. Du är trygg hos oss, vi innehar samtliga
ansvarsförsäkringar som krävs. Vi har både F-skatt och momsreg.

Arkitektur

Ska du bygga ditt drömhus? Behöver du hjälp av en arkitekt? Kom och beskriv din drömbyggnad för oss och få den uppritad som en 3D-modell. Vi gör bygglovsritningar för dig i form av situationsplan, planer, fasader, sektioner och detaljer professionellt och snabbt. Vi hjälper dig att skicka in kompletta handlingar samt ansökningsblanketten till kommunen. Vi sköter kontakten med kommunen åt dig. Alla ändringar & korrigeringar ingår kostnadsfritt på handlingar du fått hjälp med av oss. Vi är med dig från designide till ett färdig hus. Vi gör 3D modellering och visualisering med alla material till dig. Du kan se ditt hus med alla önskade detaljer som ska den bli i verkligheten innan du bygger. Många år av erfarenhet och flera data program är tillgängliga för att modellera ditt hus. Vi kör arkitektur som hobby oavsett om du ska bygga en liten detalj eller ett stort projekt. Tillsammans med dig jobbar vi på ditt projekt med glädje.

Det kostar inget att prata ditt dröm projekt med oss!

Kontrollansvarig

Behöver du en kontrollansvarig i Örebro för ditt projekt? Då ska du vända dig till oss. Vi erbjuder professionell kontroll av en certifierad KA-konsult. Enligt Boverket är det krav att ha en kontrollansvarig, KA, för dig som ska bygga, riva eller utföra markarbeten. Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplan samt gällande bestämmelser och villkor följs, så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet med mera. Kontrollansvarige ska även närvara vid samråd och så småningom lämna in ett utlåtande inför slutbeskedet.

Vi har certifiering och har lång erfarenhet av olika slags byggprojekt, från att ta fram bygglovsritningar till bygglov och genomförande.